Quality and safety of tap water in selected Ukrainian regions

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стік підземних вод забезпечує 80% усієї питної води в Україні. Їх якість та безпека різняться залежно від біогеохімічних зон, концентрації промислових підприємств та стану очисних споруд, що створює проблеми в різних регіонах України. У той же час, вступ України до Європейського Співтовариства вимагає поступового наближення національного законодавства до законодавства ЄС, включаючи положення про питну воду. В Україні було проведено багато моніторингових досліджень щодо якості питної води; проте вони стосуються окремих забруднювачів і потребують оцінки згідно з новими стандартними критеріями питної води. В Україні було проведено багато моніторингових досліджень щодо якості питної води; проте вони стосуються окремих забруднювачів і потребують оцінки згідно з новими стандартними критеріями питної води. Вперше ми проаналізували 23 показники якості та безпеки водопровідної води у північних, центральних, південних та західних регіонах України відповідно до національних та європейських стандартів. Groundwater runoff supplies 80% of all drinking water in Ukraine. Their quality and safety differ depending on the biogeochemical zones, the concentration of industrial enterprises, and the state of treatment plants, creating problems in different regions of Ukraine. At the same time, Ukraine's accession to the European Community requires a gradual approximation of national legislation to that of the EU, including regulations on drinking water. Many monitoring studies on drinking water quality have been conducted in Ukraine; however, they concern individual pollutants and require evaluation according to the new drinking water standard criteria. Many monitoring studies on drinking water quality have been conducted in Ukraine; however, they concern individual pollutants and require evaluation according to the new drinking water standard criteria. For the first time, we analyzed 23 indicators of water quality and safety of tap water in the northern, central, southern, and western regions of Ukraine according to national and European standards.

Опис

Ключові слова

heavy metals, trace elements, tap wat, quality, safety, важкі метали, мікроелементи, водопровідна вода, якість, безпека

Бібліографічний опис

Quality and safety of tap water in selected Ukrainian regions / S. Shulyak, L. Shevchenko, V. Mykhalska, O. Kaminska, O. Gaidey, V. Kovalenko, M. Krivenok // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – 11 (2). – P. 274–283.

Зібрання