Особливості функціонування підприємств внутрішньої торгівлі на сучасному етапі розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний етап розвитку внутрішньої торгівлі характеризується інтеграцією світових сітьових гіпермаркетів, на які припадає половина роздрібного обороту, популяризацією електронної комерції, зростанням доходів від реалізації продукції у фізичних осіб  підприємців та організованих ринків споживчих товарів. The current stage of development of domestic trade is characterized by the integration of global cross-border hypermarkets, which account for half of the retail trade, the popularization of e-commerce revenue growth from sales to individuals entrepreneurs and organized markets.

Опис

Ключові слова

торгівля, внутрішній ринок, підприємства торгівлі, commerce, domestic market, trading enterprises, trade, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Новойтенко, І. В. Особливості функціонування підприємств внутрішньої торгівлі на сучасному етапі розвитку / І. В. Новойтенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 листопада 2012 р. / редкол.: Т. Л. Мостенська (відп. ред.) - К.: НУХТ, 2012 р. - С. 55-57.