Сучасний стан виробництва кондитерських виробів піно- та драглеподібної структури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед широкого асортименту цукристих кондитерських виробів значне місце посідають вироби піноподібної структури, а саме: пастила, зефір, маршмелоу, які користуються значним попитом у населення. Among the wide range of sugar confectionery products occupy a significant place spumy structure and namely, candy, marshmallows, marshmallow, which are in great demand among the population.

Опис

Ключові слова

кондитерські вироби, сonfectionery, маршмелоу, marshmalow, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ковтун, А. В. Сучасний стан виробництва кондитерських виробів піно- та драглеподібної структури / А. В. Ковтун, Н. П. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р., – К.: НУХТ, 2015 .– Ч. 3. – С. 411.