М’ясомістка смажена ковбаса (патент на корисну модель № 133853)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача розроблення рецептури м’ясомісткої смаженої ковбаси зниженої калорійності з поліпшеними органолептичними характеристиками, а також з підвищеним виходом. The basis of the useful model is the task of developing a recipe for meat-based fried sausage of reduced caloric content with improved organoleptic characteristics, as well as with increased yield.

Опис

Ключові слова

м’ясомістка смажена ковбаска, клітковина, соєве борошно, meat fried sausage, fiber, soy flour, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 133853 UA, МПК A23L 13/00, A22C 11/00 (2018.01) М’ясомістка смажена ковбаса / Страшинський І. М, Радзієвська І. Г., Ришканич. Р. О, Малярчук О. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201811179 ; завл. 14.11.2018 ; опубл. 25.04.2019 ; Бюл. №8, 2019 р.

Зібрання