Спосіб виробництва геродієтичної вареної ковбаси (Патент на корисну модель № 80255)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є розробка способу виробництва варених ковбасних виробів збагачених кальцієм. The goal is to develop a useful model of the mode of production of cooked sausages fortified with calcium.

Опис

Ключові слова

ковбасні вироби, кальцій, геродієтичний продукт, sausages, calcium, herodiyetychnyy product, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 80255, UA МПК A23L 1/31 (2006.01). Спосіб виробництва геродієтичної вареної ковбаси / Пешук Л. В. , Галенко О. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2012 11764 ; заявл. 11.10.2012 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.

Зібрання