Визначення впливу фізико-хімічних факторів на накопичення фікоціаніну в клітинах спіруліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В ході досліджень встановлено, що результати культивування спіруліни при червоному світлі не піддержують даних про його позитивний вплив на вміст фікоціаніну в клітині спіруліни. Вміст фікоціаніну в клітинах спіруліни може змінюватися в межах від 1 до 15% залежно від умов культивування. Визначення оптимальних параметрів культивування дозволить значно інтенсифікувати процес накопичення фікоціаніну. During the studies found that the results of spirulina cultivation at a red light not support data has a positive effect on the content of spirulina phycocyanin percentage in a cell. Content phycocyanin percentage of cells spirulina can range from 1 to 15% depending on cultivation conditions. Determination of optimal parameters cultivation will greatly intensify the accumulation of phycocyanin percentage.

Опис

Ключові слова

спіруліна, фікоціанін, біомаса, культивування, spirulina, phycocyanin, biomass, cultivation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Коваленко, С. М. Визначення впливу фізико-хімічних факторів на накопичення фікоціаніну в клітинах спіруліни / С. М. Коваленко, А. К. Запольсьский, А. В. Котинський, А. І. Салюк // 69 наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів : тези доп. – 2003. - № 2, Част. 2.