Склад морозива молочно-виноградного (Патент на корисну модель № 94896)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад морозива молочно-виноградного містить сухий знежирений молочний залишок, молочний та / або рослинний жир, цукор, стабілізаційну систему Сгетосіап БЕ 406, воду, додатково містить вичавки з темних сортів винограду. Composition grape ice cream milk-containing fat dry milk residue milk and / or vegetable fat, sugar, and stabilization system Shetosiap BE 406, water, additionally containing pomace from dark grapes.

Опис

Ключові слова

морозиво, молочно-виноградне, ice cream, dairy and grape, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент №94896 UA, МПК А23G 9/00 (2014.01) Склад морозива молочно-виноградного / Поліщук Г. Є., Мартич В. В., Сімахіна Г. О., Кушнір Т. В. – а 2014 04876; заявл. 07.05.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014 р.

Зібрання