Переробка їстівних грибів для отримання білоквмісних напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Узагальнено сучасні відомості про харчову та біологічну цінність їстівних грибів і наведено різні способи їх перероблення. Показано доцільність створення на основі культивованих грибів напівфабрикатів для подальшого використання їх у харчових продуктах із метою подолання білкового дефіциту в харчуванні населення. Modern data on the nutritional and biological value of edible fungi are summarized and various methods for their processing are given. The expediency of creating semi-finished products based on cultivated mushrooms for their subsequent use in food products with the purpose of overcoming the protein deficiency in the population nutrition is shown.

Опис

Ключові слова

гриби, напівфабрикати, білковий дефіцит, сушіння, біологічна цінність, mushrooms, semi finished products, protein deficit, drying, biological value, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Переробка їстівних грибів для отримання білоквмісних напівфабрикатів / Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, Н. О. Стеценко // Товари і ринки. – 2014. – №2 (18). – С. 70-85.

Зібрання