Перспективи застосування цукровмісних замінників солоду у виробництві пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені результати впливу цукровмісних замінників солоду на основні показники технології та якості сусла і пива. Встановлено прискорення процесу і підвищення ступеня зброджування, а також визначені передумови досягнення оригінальних смакових властивостей при розробці нових сортів пива. The results of the impact of sugar substitutes malt for major potechnology and quality indicators wort and beer. Established speed up the process andincreasing the degree of fermentation and identified preconditions ory- hinalnyh flavoring properties to develop new beers.

Опис

Ключові слова

мальтозна патока, глюкозно-фруктозні сиропи, високогустинне пивоваріння, ступінь зброджування, maltose syrup, glucose-fructose syrups, visokogustynnoe brewing, degree of fermentation, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Мелетьєв, А. Є. Перспективи застосування цукровмісних замінників солоду у виробництві пива / А. Є. Мелетьєв, О. І. Дерій // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2012. - № 43. – С. 117-120.

Зібрання