Розробка системи автоматизації технологічного процесу сепарування молока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ПЛК, система керування, сепарування, SCADA, молочне виробництво, автоматизація, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Габрик, М. В. Розробка системи автоматизації технологічного процесу сепарування молока : дипломна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Михайло Вікторович Габрик ; наук. керівник Юрій Борисович Бєляєв. – Київ, 2020. – 75 с.