Дослідження ефективності нейтралізації жирів в системі полярних розчинників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено кількісну залежність часу проведення нейтралізації і розділення емульсії нейтралізуючий розчин : олія від співвідношення компонентів нейтралізуючого розчину (води, етанолу і гліцерину) для обґрунтування раціонального складу системи ВГЕ щодо ефективності нейтралізації жирів. Підтверджено пріоритет використання даної системи в нейтралізації олій системи вода-гліцерин-етанол зі співвідношенням 30 : 40 : 30 відповідно. Established quantitative dependence of neutralization and separation of the emulsion neutralizing solution: oil ratio of the components of neutralizing solution (water, ethanol and glycerol) to justify the rational structure of the system on the effectiveness neutralize HEV fat. Confirmed priority use of the system to neutralize oil-water systems glycerol-ethanol with the ratio of 30: 40: 30 respectively.

Опис

Ключові слова

нейтралізація жирів, розчинники, рафінація, neutralization fats, solvents, refining, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Петік, П. Ф. Дослідження ефективності нейтралізації жирів в системі полярних розчинників / П. Ф. Петік, І. П. Петік, І. Г. Радзієвська // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 187-188.