Особливості використання трудових ресурсів на підприємствах спиртової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання трудових ресурсів на спиртових підприємствах обумовлено певним рядом чинників: обмеженістю кваліфікованих кадрів на безпосередньо виробничих ланках; перебійний характер виробництва, що не є привабливим показником для молодих кадрів; безперспективність проживання в сільській місцевості. The use of labor resources on alcohol enterprises due to a certain number of factors: the scarcity of qualified personnel directly on the production units;volatile production, the futility of their stay in the countryside.

Опис

Ключові слова

трудові ресурси, спиртова промисловість, labor resources, alcohol industry, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Новойтенко, І. В. Особливості використання трудових ресурсів на підприємствах спиртової промисловості / І. В. Новойтенко, І. Л. Печорін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 77 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2011 р., Київ. - К.: НУХТ, 2011 р. - Ч. 3. - С. 101.