Методи прийняття управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено сутність поняття “методи прийняття рішень”, обґрунтовано актуальність використання різних методів в підвищенні ефективності прийнятих рішень, розглянуто фактори, які впливають на вибір методів. The essence of the concept “decision-making methods” is determined, the relevance of the using various methods for increasing the effectiveness of decisions is substantiated, and the factors that influence the choice of methods are considered.

Опис

Ключові слова

методи, управління, управлінські рішення, керівник, methods, management, managerial decisions, manager, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. Методи прийняття управлінських рішень / Т. В. Якимчук // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24–25 березня, 2021 р. – Київ : КНУКіМ, 2021. – Ч. 3. – С. 211-213.