Теоретичні передумови реалізації самостійної роботи для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Теоретичні передумови реалізації самостійної роботи для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні. Theoretical preconditions of self-directed learning realization in professional oriented monologue competence formation for future food technological engineers.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, самостійна робота, компетентність в професійно орієнтованому монологічному мовленні, фахівці з харчових технологій, self-directed learning, professional oriented English monologue competence, food technological engineers

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Теоретичні передумови реалізації самостійної роботи для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні / Г. А. Бойко // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали ІХ міжнародної конференції, 28 квітня 2017 р. / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 29–30.