Практика екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екологічний менеджмент - частина загальної системи корпоративного управління, яка володіє чіткою організаційною структурою і має на меті досягнути положень, зазначених в екологічній політиці за допомогою реалізації програм з охорони навколишнього середовища. Environmental Management - part of the overall system of corporate governance, which has a clear organizational structure and aims to achieve the provisions specified in environmental policy by implementing programs to protect the environment.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, харчова промисловість, екологічний менеджмент, environmental management, food industry

Бібліографічний опис

Штанько, Л. О. Практика екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості / Л. О. Штанько / Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 324-326.