Роль психології у забезпеченні еногастрономічного туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Звертаючись до тематики еногастрономічного туризму, слід зазначити, що дана проблема органічно взаємопов’язана із необхідністю забезпечення психологічної компетентності персоналу туристичного бізнесу. Turning to the subject of enogastronomic tourism, it should be noted that the problem is organically linked with the need to provide psychological competency tourism.

Опис

Ключові слова

туристичний бізнес, персонал, психологія, personnel, psychology, tourism, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Чугаєва, Н. С. Роль психології у забезпеченні еногастрономічного туризму / Н. С. Чугаєва // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 216–217.