Визначення оптимальної кількості внесення вітацель в сироватко-вершкові сири

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези присвячені визначенню оптимальної кількості внесення Вітацель в сироватко-вершкові сири. В результаті досліджень підтверджено вплив Вітацель WF400, що має комплекс технологічних властивостей, на раціоналізацію процесу структуроутворення сироватко-вершкових сирів з харчовими волокнами. Обґрунтовано оптимальні значення кількості Вітацель WF400, температуру та тривалість перемішування під час структуроутворення. Theses are dedicated to determining the optimal amount of Vitacel in whey-cream cheeses. As a result of research, the effect of Vitacel WF400, which has a complex of technological properties, on the rationalization of the process of structure formation of whey-cream cheeses with dietary fibers was confirmed. The optimal values of the amount of Vitacel WF400, temperature and duration of mixing during structure formation are substantiated.

Опис

Ключові слова

сироватко-вершковий сир, whey cream cheese, Вітацель WF400, Vitacel WF400, молочна сироватка, milk whey, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Овсієнко, К. В. Визначення оптимальної кількості внесення вітацель в сироватко-вершкові сири / К. В. Овсієнко, О. В. Грек // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : науково-практична конференція з міжнародною участю, 27 травня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 18–19