Використання елементів прикладної економетрики в управлінні ефективністю діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто актуальність використання сучасних методологічних підходів із використанням сучасних програмних застосунків з метою підвищення ефективності управління українськими підприємствами. Представлена необхідність використання елементів прикладної економетрики в прийняття управлінських рішень. The relevance of using modern methodological approaches with the using of modern software applications in order to increase the efficiency of management of Ukrainian enterprises is considered. The need to use elements of applied econometrics in making management decisions is presented.

Опис

Ключові слова

менеджмент, прикладна економетрика, програмні застосунки, принципи управління, кількісні показники, management, applied econometrics, software applications, management principles, quantitative indicators, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Використання елементів прикладної економетрики в управлінні ефективністю діяльності підприємства / О. А. Лисенко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С.44-45.