Склад низькокалорійного десерту (Деклараційний патент на корисну модель № 131068)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад низькокалорійного вершкового крему з обліпихою, що містить масло вершкове та підсолоджувач, який відрізняється тим, що як підсолоджувач використовується глюкозно-фруктозний сироп та додатково містить обліпихове пюре, суху сироватку, корицю мелену. The composition of a low-calorie butter cream with sea buckthorn containing butter and a sweetener, which differs in that glucose-fructose syrup is used as a sweetener and additionally contains sea buckthorn puree, dry whey, ground cinnamon.

Опис

Ключові слова

вершковий крем, обліпиха, підсолоджувач, глюкозно-фруктозний сироп, суха сироватка, кориця мелена, butter cream, sea buckthorn, sweetener, glucose-fructose syrup, whey powder, ground cinnamon, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 131068 UA МПК (2018.01) A23C 15/12 (2006.01) A23D 7/00. Склад низькокалорійного вершкового крему з обліпихою / Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Польовик В. В., Філіппова А. Ю. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2018 06008 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.

Зібрання