Безпечні рослинні збагачувачі для ресторанної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено перспективність впровадження спроутера “Easy Green” у вітчизняних закладах ресторанного господарства з метою розширення асортименту безпечної ресторанної продукції високої якості. It has been determined the prospects of implementation the "Easy Green" sprouter at domestic restaurants to expand the range of safe high quality restaurant products.

Опис

Ключові слова

молекулярна гастрономія, molecular gastronomy, спроутер, sprouter, паростки, sprouts, мікрозелень, micro greens, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Арпуль, О. В. Безпечні рослинні збагачувачі для ресторанної продукції / О. В. Арпуль, О. М. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада. – К. : НУХТ, 2013. – С. 129-130.