Зволожування лущеного зерна пшениці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати дослідження змін вологості лущеного та нелущеного зерна пшениці під час його відлежування. Показано кінетику лущення зерна, поглинання вологи зерном та зміни його вологості в залежності від індексу лущення. The article presents the results of a study of the change in the moisture content of the husk and non-peeled wheat grain during its retention. The kinetics of grain peeling, moisture absorption by grain and its moisture change depending on the peeling index are shown.

Опис

Ключові слова

пшениця, wheat, лущення, peelling, вологість зерна, moisture content of grain, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Харченко, Є. І. Зволожування лущеного зерна пшениці / Є. І. Харченко, Т. О. Терещенко, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2017. - № 5. – С. 49-51.

Зібрання