Вплив конструктивних параметрів гідроциклонного апарату на процес освітлення пивного сусла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Перед зброджуванням з гарячого охмеленого сусла необхідно видалити значну кількість завислих речовин, що утворилися в процесі кип'ятіння та негативно впливають на подальший процес приготування пива, а саме: знижують швидкість бродіння, ускладнюють фільтрацію пива та погіршують смакові якості готового напою. Before fermentation of hot hopped wort is necessary to remove a significant amount of suspended solids that formed during boiling and negatively affect the subsequent process of brewing, namely reducing speed fermentation, filtration of beer and complicate impair taste of the finished drink.

Опис

Ключові слова

пивне сусло, процес освітлення, гідроциклонний апарат, beer wort, the process of lighting, hidrotsyklonnyy machine, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Удодов, С. О. Вплив конструктивних параметрів гідроциклонного апарату на процес освітлення пивного сусла / С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 406.