Вибір та обґрунтування способів деалкоголізації в технології безалкогольних виноградних вин

Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Іршаї Олівер, Каберне Совіньйон, безалкогольне вино, деалкоголізація, білі сухі сортові виноматеріали, червоні сухі сортові виноматеріали, дистиляція, органолептичні властивості, об’ємна частка спирту, Irshai Oliver, Cabernet Sauvignon, non-alcoholic wine, dealcoholization, white dry varietal wine materials, red dry varietal wine materials, distillation, organoleptic properties, alcohol volume fraction, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Самарін, В. О. Вибір та обґрунтування способів деалкоголізації в технології безалкогольних виноградних вин : кваліфікаційна робота ... магістра : 181 Харчові технології / Самарін Володимир Олександрович ; наук. керівник Марина Володимирівна Білько. – Київ, 2023. – 53 с.