Інноваціна сприйнятливість підприємств до змін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз зовнішніх факторів дозволяє визначити ефективну інноваційно-сприйнятливу організацію як організацію, яка здійснює специфічну процедуру координації для здійснення взаємозв’язку двох форм – інноваційного клімату і інноваційного потенціалу. Analysis of external factors to determine effective innovation and receptive organization as an organization that provides a specific procedure for coordinating the relationship of two forms - an innovative climate and innovation.

Опис

Ключові слова

інноваційний потенціал, інноваційне сприйняття, innovative potential, innovative perception, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Інноваціна сприйнятливість підприємств до змін / І. В. Федулова // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : тези доповіді V Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 березня 2009 р. – К.: НУХТ, 2009. – С. 112-113.