Оцінювання товарного асортименту та номенклатури продукції підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

товарна політика, асортимент, номенклатура, асортиментна політика, модифікована матриця БКГ, маржинальний аналіз, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Осьмуха, К. О. Оцінювання товарного асортименту та номенклатури продукції підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Катерина Олександрівна Осьмуха ; наук. керівник Світлана Борисівна Розумей. – Київ, 2021. – 78 с.