Оцінка якості продукції хлібопекарського виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Результати даного аналізу дозволяють характеризувати загальний стан м’якушки, чітко корелюють із пористістю готових виробів, як фізико-хімічним показником із конкретними значеннями, так станом пористості як органолептичним показником, але з конкретними значеннями характеру пористості (розподілу пор за розмірами), наявності пустот та ущільнень, в деякій мірі виявлення дефектів непромісу. Використання даного методу може бути ефективним для всіх видів хлібобулочних виробів. The results of this analysis to characterize the overall state of the crumb clearly correlated with the porosity of the finished products, both physical and chemical parameters to specific values, as well as porosity organoleptic characteristics, but with specific values character porosity (pore size distribution), and the presence of voids seals, to some extent of defects nepromisu. Using this method can be effective for all types bakery products.

Опис

Ключові слова

хлібопекарські виробництва, пористість, метод Зав’ялова, bakery production, porosity, method Zavyalova, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Теличкун, І. В. Оцінка якості продукції хлібопекарського виробництва / І. В. Теличкун, Н. В. Попова, Г. Д. Теличкун // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-я міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. - Частина 1 - К. : НУХТ, 2017 - С. 66.