Дослідження впливу клітковини пшеничної на стан клейковиного комплексу борошна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кондитерські вироби являються одними з найбільш популярних та доступних продуктів харчування у світі. Важливий напрям розвитку виробництва кондитерських виробів - розробка інноваційних технологій, які дозволяють виготовляти конкурентоспроможні продукти, в тому числі і функціонального призначення. Confectionery products are among the most popular and affordable food in the world. An important direction of production confectionery - developing innovative technologies that produce competitive products, including functional purpose.

Опис

Ключові слова

клітковина, сellulose, клейковина, gluten, борошняні кондитерські вироби, pastry, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Кобець, О. С. Дослідження впливу клітковини пшеничної на стан клейковинного комплексу борошна / О. С. Кобець, В. Ф. Доценко, О. В. Арпуль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 251.