Спосіб отримання харчової емульсії (патент на корисну модель № 128034)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання харчової емульсії включає підігрівання кукурудзяної олії, внесення емульгатора, перемішування отриманої суміші, гомогенізація. The method of obtaining a food emulsion includes heating the milk fat substitute, introducing an emulsifier, mixing the resulting mixture, homogenizing.

Опис

Ключові слова

харчова емульсія, казеїнат натрію, молоковмісний продукт, food emulsion, sodium caseinate, milk-containing product, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент 128034 UA, МПК А23С 9/00, А23С 11/08 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії/Устименко І.М., Корх Н.С., Тетеріна С.М., Поліщук Г.Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803933; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16, 2018

Зібрання