Побудова нелінійних математичних моделей при центральному композиційному плануванні експерименту з довільною кількістю факторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті математичні моделі можна використовувати для розв'язування технологічних задач, наприклад, визначення оптимального складу інгредієнтів деякого продукту, а також в задачах економічного змісту для дослідження міри впливу кількох факторів на результуючу цільову функцію процесу. The mathematical model can be used for solving technological problems, such as determining the optimal composition of ingredients of a product, as well as economic problems for content survey measures the impact of several factors on the resulting objective function process.

Опис

Ключові слова

композиційне планування експерименту, математичні дослідження, нелінійні математичні моделі, composite experimental design, nonlinear mathematical models, mathematical research, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Сиволобова, Я. Побудова нелінійних математичних моделей при центральному композиційному плануванні експерименту з довільною кількістю факторів / Яна Сиволобова, Тетяна Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 617-619.