Фізичнии підхід до пошуку частинного розв’язку неоднорідного диференціального рівняння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток електромеханічних систем потребує вдосконалення методів їх дослідження та розрахунку електромагнітних полів з врахуванням особливостей конструкції електротехнічного устаткування. The development of electromechanical systems needs to be improved methods of research and calculation of electromagnetic fields, taking into account design features of electrical equipment.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., частинний розв’язок, неоднорідне диференціальне рівняння, крайові задачі, particular solution, inhomogeneous differential equation, boundary problems

Бібліографічний опис

Циганкова, Г. А. Фізичнии підхід до пошуку частинного розв’язку неоднорідного диференціального рівняння / Г. А. Циганкова // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 25 – 26 червня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 132-134.