Интенсификация процесса I сатурации с помощью пульсации

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1979

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені випробування показали принциповуможливість і перспективність інтенсифікації процесу сатурації за допомогою насадки КРІМЗ і пульсацій. Provedennыe test showed pryntsypyalnuyuopportunity and prospects yntensyfykatsyy process saturatsyy s pomoshchju attachments KRYMZ and pulsation.

Опис

Ключові слова

сатурація, пульсації, saturation, pulsatsyy, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Интенсификация процесса I сатурации с помощью пульсации / И. Б. Петриченко, К. Д. Скорик, Л. Г. Белостоцкий, Я. О. Кравец // Вопросы повышения эффективности сахарного производства : тезисы докладов. – Москва, 1979. – С. 34–35.