Управління якістю роботи дифузійного відділення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота дифузійного відділення характеризується якісними показниками, значення яких залежать від великої кількості параметрів. Work diffusion separation is characterized by quality indicators whose values depend on a large number of parameters.

Опис

Ключові слова

дифузійне відділення, якісні показники, diffusion separation, quality indicators, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сідлецький, В. М. Управління якістю роботи дифузійного відділенн / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // 73-я Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня : тези доп. – К. : НУХТ, 2007. – Ч. 2. – С. 133.