Використання методу комп'ютерного моделювання при дослідженні процесу замісу рідких опар

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати моделювання процесу змішування компонентів під час приготування рідких опар, який здійснюється з використанням енергії потоків повітря і води під тиском. Визначено раціональні значення швидкостей подачі компонентів, досліджено дисипацію енергії в апараті. The results of modeling the process of mixing components during cooking liquid dough, which is done using the energy flows of air and water under pressure. The rational meaning feeding speed components studied energy dissipation in the device.

Опис

Ключові слова

комп'ютерне моделювання, дослідження процесу, заміс опар, computer simulation, research process, batch of dough, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Чепелюк, О. О. Використання методу комп'ютерного моделювання при дослідженні процесу замісу рідких опар / О. О. Чепелюк, М. С. Шпак // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основнізасади її конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 9 вересня 2014 р. — К., 2014. – С. 77-79.