Склад шоколадного брауні "Безглютеновий" (Патент України на корисну модель № 118883)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад шоколадного брауні містить борошно, какао-порошок, масло вершкове, яйця та цукор. Як борошно використовують просяне та рисове борошно. The composition of chocolate brownies contains flour, cocoa powder, butter, eggs and sugar. How to use flour and rice flour.

Опис

Ключові слова

брауні, вrownies, солодкі страви, sweet dishes, глютен, gluten, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 118883, МПК A23L 21/10 (2016.01). Склад шоколадного брауні "Безглютеновий" / Н. В. Гвізда, О. М. Люлька; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201703292; заяв. 06.04.2017; опубл. 28.08.2017; Бюл. № 16.

Зібрання