Prerequisite programs of food safety systems for public food

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In the process of analysis, it was found that the programs of preconditions are more general and can be applied to the entire enterprise, regardless of the type of product, while the HACCP plan is developed for a specific food product. У процесі аналізу встановлено, що програми попередніх умов є більш загальними і можуть бути такими, що застосовуються до всього підприємства, незалежно від виду продукції, тоді як план НАССР розробляється для конкретного харчового продукту.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, HACCP, prerequisite programs, food safety system, catering, restaurant management, програми передумов, система харчової безпечності, громадське харчування, ресторанне господарство

Бібліографічний опис

Bilousova, L. Prerequisite programs of food safety systems for public food / L. Bilousova, O. Kuzmin, B. Mykhailov // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку : збірник тез наукових праць XI Міжнародної наукової конференції, 30 серпня 2022 р., м. Прага. – Прага, Чехія, 2022. – С. 69–72