Методичні підходи до дослідження конкурентного середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі визначено методичні підходи до дослідження конкурентного середовища, розглянуто інтенсивність і форми конкурентної боротьби в залежності від структури ринку, а також запропоновано етапи оцінювання ступеня впливу сили конкуренції на ринку. Це дозволить підприємству визначити своє становище на ринку і розробити конкурентну стратегію. In this work identified the methodical approaches to the study of competitive environment, considered the intensity and forms of competitive activity depending on the market structure, as well as the proposed stages of the assessment of the degree of the influence of competition on the market. This enables the enterprise to determine its position on the market and develop competitive strategies.

Опис

Ключові слова

конкурентне середовище, конкурентна структура ринку, інтенсивність конкуренції, рівень сили конкуренції, competition environment, competition structure of market, intensity of competition, level of force of competition, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Методичні підходи до дослідження конкурентного середовища / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : кол. моногр. / за ред. О. А. Паршиной. - Дніпропетровськ: Герда, 2013. – Т. 1. - С. 38-44.