Професійна робота з MS Word 2016. Вкладка Рецензування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник присвячено поглибленому вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з вкладкою Рецензування текстового редактора MS Word-2016. The tutorial is devoted to in-depth study and practical mastering of the basic techniques of working with the Reviewing tab of the MS Word-2016 text editor.

Опис

Ключові слова

редагування, текстовий редактор, сервіси, сховище файлів, edit, text editor, services, file storage

Бібліографічний опис

Бондаренко, В. В. Професійна робота з MS Word 2016. Вкладка Рецензування : навч. посібник / В. В. Бондаренко, О. Я. Петренко. – К, 2022. – 33 с.