Текстуроване борошно зернобобових культур у м’ясних продуктах функціонального призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати дослідження поєднання у продуктах профілактичного призначення м’яса та текстурованого борошна із бобових культур, що сприяє регуляції холестеринового обміну, сорбції і виведенню із організму токсичних метаболітів. Структурна форма пропонованих продуктів дозволяє при їх вживанні полегшити роботу травної системи. Тhe paper presents the results of research in combination products prophylactic textured meat and flour from legumes that promotes regulation of cholesterol metabolism, absorption and excretion from the body of toxic metabolites. The structural form of the products allows for their use to facilitate the work of the digestive system.

Опис

Ключові слова

продукти профілактичного призначення, products prophylactic, текстуроване борошно бобових культур, textured flour legumes, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гащук, О. І. Текстуроване борошно зернобобових культур у м’ясних продуктах функціонального призначення / О. І. Гащук // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 22 – 23 березня 2012 р. — К.: НУХТ, 2012. — С. 16.