До питання управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

підприємства харчової промисловості, риси, інвестиційна діяльність, the food industry's enterprises, features, investment activities, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. До питання управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості / Т. В. Якимчук // Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. – Ж.: ЖДТУ, 2013. – С. 180-182.