Композиція для виготовлення шинок (Патент на корисну модель № 65940)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Патентнакориснумодель 65940, МПК A23L 1/052 Композиція для виготовлення шинок / Кишенько І. І., Гапченко Н. О., Бондар С. В. ; патентовласник – Національний університет харчових технологій. - № u201102615 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. №1.

Анотація

Розроблено композицію для виготовлення шинок , що містить яловичину74,7-84,1, сіль1,9-2,1, прянощі 0,45-0,50, нітрит натрію 0,037-0,042, пірофосфат або дифосфат 0,22-0,25, рослинну білкову добавку 1,868-2,944,воду, яка відрізняється тим, що містить тваринний білок 0,037-0,084. Designed for the production of hams composition containing beef 74,7-84, 1, 1,9-2 salt, 1, 0,45-0,50 spices, sodium nitrite 0,037-0,042, pyrophosphate or diphosphate0,22-0,25 , vegetable protein supplement 1,868-2,944, water, characterized in that it contains animal protein 0,037-0,084.

Опис

Ключові слова

тваринний білок, animal protein, композиція, шинка, рослинна білкова добавка, растительная белковая добавка, composition, ham, vegetable protein supplement, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Зібрання