Паштет для геродiетичного харчування (Патент на корисну модель № 95367)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Паштет для геродiетичного харчування, що мiстить м'ясну сировину, молоко сухе коров'яче знежирене, олію рослинну, цибулю рiпчасту пасеровану, бульйон, сiль кухонну харчову, перець духмяний, який вiдрiзняється тим, що як м'ясну сировину використовують м'ясо куряче та печiнку курячу варену, як рослинну олію викоритовують лляну олiю та додатково використовують пшеничну клiтковину гiдратовану, кров, гриби печерицi бланшовані. Pate herodeion food containing raw meat, cow's milk fat, vegetable oil, onion finely chopped, broth, culinary food salt, allspice, characterized in that the raw meat used meat chicken and chicken liver cooked, as vegetable oil make linseed oil and in addition use wheat cellulose hydrated, blood, mushrooms blanched.

Опис

Ключові слова

паштет, pate, геродієтичне харчування, power herodeion, гриби печерицi, mushrooms, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 95367 UA, МПК А23L 1/31 (2006.01) Паштет для геродiетичного харчування / Пешук Л. В., Гащук О. І., Москалюк О. Є., Гордієнко О. В. ; власник НУХТ. — № u 201406504 ; заявл. 11.06.2014 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.

Зібрання