Сучасний підхід до створення напоїв оздоровчого призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах підвищеного психоемоційного навантаження та погіршення екологічного стану довкілля потреба людини в біологічно активних речовинах істотно зростає. In terms of increased emotional stress and deterioration of ecological environmental human need for biologically active substances increases substantially.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, напої оздоровчого призначення, біологічно активні речовини, смузі, beverage for health improvement, biologically active substances, Beverage for health improvement Biologically active substances strip

Бібліографічний опис

Веремчук, С. О. Сучасний підхід до створення напоїв оздоровчого призначення / С. О. Веремчук, Н. О. Стеценко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 31.