Багатокритеріальна оптимізація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута задача проектування складних багатокритеріальних систем. Завжди при виборі найкращого варіанта доводиться враховувати багато різних вимог, що пред'являються до системи (об'єкта).The task of designing complex multicriteria systems is considered. When choosing the best option, you always have to take into account many different requirements for the system (object).

Опис

Ключові слова

багатокритеріальна оптимізація, крива компромісних рішень, оптимальний план, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Багатокритеріальна оптимізація / О. Л. Сєдих, О. О. Савчук // Інформаційні технології – 2019 (ІТ-2019) : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019 р. – Київ : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 203-205.