Сучасний стан молочної промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Молочна промисловість займає вагоме місце серед інших галузей харчової промисловості України.Проектна потужність молокопереробних підприємств України складає близько 20 млн. т. молока, але нині використовується всього на 30-35%. В Україні близько 400 юридично зареєстрованих переробних підприємств, але реально працюють 266, тобто у середньому по 7-8 заводів у кожній області. Dairy industry occupies an important place among the food industry Ukrayiny.Proektna capacity milk processing enterprises Ukraine is about 20 million. T. Of milk, but is now used by only 30-35%. In Ukraine, about 400 legally registered processing plants, but actually working 266, ie an average of 7-8 plants in each area.

Опис

Ключові слова

молочна промисловість, біологічна цінність, технологія, dairy, biological value, technology, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Поліщук, Г. Є. Сучасний стан молочної промисловості України / Г. Є. Поліщук // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 85-86.