Екологізація, як інновація в готельно-ресторанному господарстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Значення екологізації готельно-ресторанних послуг у сучасних умовах набуває величезного значення у зв’язку з еко трендом на збереження довкілля, підвищенням попиту на екологічно безпечні товари та послуги. Все більше споживачів обирають засіб розміщення або заклад харчування звертаючи увагу не тільки на ціни та місце розташування, а й на прагнення готелю чи ресторану знизити свій вплив на навколишнє середовище.The importance of greening hotel and restaurant services in modern conditions is of great importance in connection with the eco-trend towards preserving the environment, increasing demand for environmentally friendly goods and services. More and more consumers are choosing accommodation or catering, paying attention not only to prices and location, but also the desire of a hotel or restaurant to reduce its impact on the environment.

Опис

Ключові слова

готельний бізнес, інновація, екологізація, hospitality, innovation, greening, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Боровик, Т. Н. Екологізація, як інновація в готельно-ресторанному господарстві. / Т. Н. Боровик, Т. А. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 270.