Спосіб виробництва фруктового десерту (Деклараційний патент на винахід № 110163)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва фруктового десерту з яблука та хурми, який забезпечує введення необхідної кількості харчових волок, антиоксидантів та забарвлюючих речовин. A method of producing fruit dessert with apples and persimmons, which provides the introduction of the required amount of food flavors, antioxidants and coloring agents.

Опис

Ключові слова

десерт, структура, пектин, dessert, structure, pectin, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 110163 UA, МПК (2006.01) A23G 3/52 Спосіб виробництва фруктового десерту / Єремчук І. О., Бондар Н. П , Пушка О. С., Корецька І. Л., Зінчекно Т. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2014 06501; заявл. 11.06.2014; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.

Зібрання