Методи контролю харчових виробництв

Анотація

Викладено теоретичні основи методів контролю харчових виробництв, наведено стандартні та перспективні методики визначення основних показників якості сировини, напівпродуктів і готової продукції з використанням сучасних приладів і устаткування. Дано порівняльну характеристику точності використовуваних методів і приладів, а також методику статистичного опрацювання результатів.
Expounded the theoretical basis of methods to control food production, are standard and advanced methods for determining key indicators of quality raw materials, intermediates and finished products using modern instruments and equipment. Given the comparative characteristics of accuracy used methods and devices, and methods of statistical processing of results.

Опис

Ключові слова

точність, статистична обробка, харчові виробництва, методики, показники, якість, сировина, напів-продукти, готова продукція, прилади, устаткування, accuracy, statistical processing, food production methods, performance, raw materials, quality, semi-products, finished products, tools, equipment, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Методи контролю харчових виробництв : лабор. практ. / Н. І. Штангеєва, Л. І. Чернявська, Л. П. Рева, А. А. Ліпєц; М-во освіти і науки України, УДУХТ. - К.: УДУХТ, 2000. - 240 с.

Зібрання