Мікробіологічні показники екструзійних картоплепродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено умови екструзії, завдяки яким екструзійні картоплепродукти мають допустимі показники мікробіологічного забруднення. The conditions of extrusion, extrusion through which the potato are valid indicators of microbiological contamination.

Опис

Ключові слова

мікрофлора, картоплепродукти, загальне мікробне число, аналіз продуктів, microflora, potatoes, total bacterial count, product analysis, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра харчової хімії, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Мікробіологічні показники екструзійних картоплепродуктів / О. С. Шульга, В. М. Ковбаса, С. І. Шульга, Н. М. Грегірчак // НУХТ. - 2011. - С. 86.