Проблеми викідів при роботі котлоагрегатів харчових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто проблему викидів при роботі котлоагрегатів на харчових підприємствах України. Детально описані заходи, що впроваджують на підприємствах передових країн, щодо зменшення шкідливих викидів та мають позитивне відображення на систему охорони праці. The paper considers the problem of emissions during the operation of boilers at food enterprises of Ukraine. The measures implemented at the enterprises of advanced countries to reduce harmful emissions and have a positive impact on the labor protection system are described in detail.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, безпека праці, охорона праці, котельні викиди, харчова промисловість, occupational safety, оccupational health, boiler rooms, emissions, food industry

Бібліографічний опис

Лобойко, В. С. Проблеми викідів при роботі котлоагрегатів харчових підприємств / В. С. Лобойко, А. О. Сірик// Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12 грудня 2019 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім.. В. Даля – 2019. – Ч. 1 – С. 88-99.