Сучасна релізація та потенціал соціально орієнтованого маркетингу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, формування ринку, соціальний запит, соціальний маркетинг, стейкхолдери, фандрайзінг, market formation, social demand, social marketing, stakeholders, fundraising

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Сучасна релізація та потенціал соціально орієнтованого маркетингу в Україні / Т. В. Березянко // Innovation management in marketing: modern trends and strategic imperatives : International scientific-practical conference, April 12-13, 2018. – Poznan, Poland : WSPA Publishing, 2018. – Pp. 166–170